Naše resorty jsme vybavili defibrilátory AED

Naše resorty jsme vybavili defibrilátory AED

Okamžitá první pomoc

Díky defibrilátorům AED umístěných přímo v našich resortech jsme schopni efektivněji reagovat u případů zástavy srdce.

Naši zaměstnanci absolvovali školení obsluhy AED a neodkladné resuscitace. Hodně jsme se naučili a přišli na to, že postupy se v tomto oboru neustále vyvíjí.

Co je automatizovaný externí defibrilátor?

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.

AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mobilní aplikace Záchranka a tento webový portál nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice, které využívá i Zdravotnická záchranná služba (ZZS). Tato platforma umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi. V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED.

Kde a jak naleznete v resortu defibrilátor?

Každý s našich resortů má k dispozici jeden defibrilátor, označený zelenou cedulí se symbolem srdce (viz obrázek).

Jak postupovat?

 1. Zkontrolujte vědomí
 2. Zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím dolní čelisti
 3. Vyhodnoťte dýchaní po dobu delší než 10 sekund
 4. Aktivujte aplikaci záchranka a předejte tísňovou výzvu
 5. Vyšlete dalšího záchrance pro AED
 6. Stlačujte střed hrudníku ve frekvenci 100-120/min
 7. Jakmile je AED dostupné, zapněte jej a postupujte dle pokynů

Specifikace AED Defibrilátoru HeartSine PAD 350P

Jako jediný ze světových výrobců nabízí HeartSine kombinovanou kazetu na baterie a elektrody pro dospělé a variantně i pro malé děti.

Hlavní přednosti

 • Jednoduché použití – Audiovizuální průvodce provádí zachránce jednotlivými úkony resuscitace krok po kroku
 • Sofistikovaná technologie s bifazickou křivkou umožňuje přesné nastavení výboje pro pacienta s cílem dosažení maximální efektu.
 • Záznam resuscitační akce se ukládá s časem, datem, EKG křivkou a dobou trvání výboje, včetně informací o KPR intervalech.
 • Vnitřní paměť – automatické ukládání průběhu EKG až 40 hod
 • Automatický test funkčnosti
 • Bezúdržbový
 • Podpora ( nápověda) k provádění neodkladné kardiopulmonální resuscitace
 • LED displej
 • Akustický a vizuální alarm
 • Doba nabíjení méně než 8 sekund
 • Odolnost vůči prachu a stříkající vodě
 • Jednorázová souprava baterie a elektrod pro děti starší 8 let nebo s hmotností více než 25 kg a dospělí
 • Velikost: 20 x 18,4 x 4,8 cm
 • Hmotnost: 1,1 kg

Podívejte se na video s návodem na použití.

Instruktážní video

Další informace a mapa všech AED v ČR

https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed